Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ANASAYFA / Sanatçılar

Zeynep Inal
  1978 y?l?nda ?stanbul'da do?an ressam, 2004 y?l?nda Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu.Sanatç?, resimlerinde ?stanbul'un simge haline gelmi? yap?lar?n?n yan? s?ra ?ehrin arka sokaklar?, mimari yap?s?, sosyal s?n?f farkl?l?klar?, çok katmanl? tarihi ve bugünün ilavelerini içine alan durumunu özgün bak?? aç?s? ve üslubu ile çal??malar?nda yans?tmaktad?r.Kat?ld??? sergiler:-2003 Uluslararas? ö?renci trienali, M.Ü.G.S.F Topta??, Üsküdar-2003 Kemal Gürbüz atölye sergisi, M.Ü.G.S.F Galerisi, ?stanbul-2003 Niyetlenerek ya da Niyetlenmeksizin, Frans?z Kültür Merkezi, ?stanbul-2004 Mürteza Fidan atölye sergisi, M.Ü.G.S.F Galerisi, ?stanbul-2004 VIII.Ortaça? ve Türk Dönemi Kaz?lar? ve Sanat Tarihi Ara?t?rmalar? Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Esentepe Kampüsü-2007 '?yile?tirme', Gölcük Belediyesi Galerisi-2009 '?stanbul Benim ?ehrim' karma resim sergisi, Ormo Sanat Galerisi


>> Önceki Sayfa
ÜYE GİRİŞİ