Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ANASAYFA / Sanatçılar

Tuncay ?evketo?lu
 

 

1966’da Bulgaristan’da do?an Tuncay ?evketo?lu, resim ve doku çal??malar?na 1999 y?l?nda ?stanbul’da ba?lad?. Sanat hayat?n?n ba??ndan bugüne dek “sürekli de?i?im”i benimseyen sanatç?, devinimin getirdi?i yeniliklerle çal??malar?n? renklendirmeye çal??maktad?r.
?evketo?lu, ?stiklal’de tramvay, Ortaköy’de cami, Galata’da kule ve Mevlevihane’de semazendir. S?n?r koymadan, kimilerinin üsluptan dolay? yad?rgayabilece?i modern bir tarzda, varolan eskiyi özgün bir çerçevede günümüze ta??yarak ve sürekli yenilenerek ?stanbul’un güzelliklerini bize göstermeye devam ediyor.
Sanatç?, 6’s? ki?isel, 2’si karma olmak üzere 7 ulusal, 1 uluslararas? sergiye kat?lm??t?r.


>> Önceki Sayfa
ÜYE GİRİŞİ